موسسه توسعه فناوری آموزشی مدارس هوشمند
اطلاعیه ها
ثبت نام در آزمون
هیچ آزمونی ثبت نشده است.
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون
هیچ کارت ورود به جلسه ای ثبت نشده است است.
آزمون های آنلاین
شروع: 1399/02/25 ساعت 16:00 - پایان: 1399/02/25 ساعت 19:00
شروع: 1397/12/04 ساعت 00:01 - پایان: 1398/12/29 ساعت 23:59
مشاهده نتیجه آزمون
زمان اعلام نتایج آزمون
روز: جمعه مورخ 26 -02-99
ساعت :00:01
شروع: 1399/02/26 ساعت 00:01 - پایان: 1399/02/26 ساعت 23:59
شروع: 1397/12/04 ساعت 00:01 - پایان: 1399/12/29 ساعت 23:50
توسعه توسط شرکت سیستم های رایانه ای فراگیر